• Email: csnnepal@gmail.com, info@csnnepal.org.np
  • +977-010561001 / +977-9841537115
  • PO Box No 9632, Bidur-4,Battar, Nuwakot, Nepal

Who We Are


Co-operation Society Nepal (CSN) is a non-governmental, non-profit making, non-political and non- religious social development organization established by a group of young, energetic and experienced development professionals with the purpose to support and empower the most vulnerable, poorest of the poor, and underprivileged population of remote, semi –urban and urban areas through sustainable interventions in the development and social issues concerning children, youth and women ,health, education, livelihood ,gender and cross cutting sectors agriculture, environment, tourism , disaster Risk reduction , energy, and infrastructure development.
CSN was established in 2013 A.D. and is registered under the Organization Registration Act- 2034 in the District Administration Office of Nuwakot( Regd. No. 401/81) and affiliated with Social Welfare Council of Nepal ( Affiliated No. 37085) in Kathmandu. The Permanent Account Number (PAN) of CSN is 601140299.

About Us

Message


  • कोभिड–१९ महामारीको  समयमा बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षणमा बिशेष ध्यान राखौ ।

  • कोभिड–१९ महामारीले  सडक बालबालिका ज्यादै खतारामा पर्ने हुदा बिशेष ख्याल गरौ  । कोरोनाभाइरसको सङक्रमणबाट बालबालिकालाई जोगाऔं ।

  • कोरोनाभाइरस कोभिड-१९ बारे बालबालिकासँग नियमित कुराकानी गरौ‌ ।

  • लकडाउनको बेला बालबालिकामाथि हुन सक्ने सबै प्रकारका हिंसा तथा दुर्व्यवहारबाट संरक्षरण गरौं यदि त्यस्तो पाइएमा स्थानीय निकाय , प्रहरी प्रशासनमा खवर गरौ ।

  • यदि सडकमा बालबालिका देख्नुभएमा तुरुन्त १०४ मा खवर गरौ ।

News/Media


Quotation Call Notice


Quotation Call Notice

Read More

Cash for work- COVID response


Cash for work policy is started by government of Nepal to support the unemployed people along the year by providing minimum days of work by the government in the community. This project is run by Prim

Read More

सामाजिक परिक्षण सम्पन्न


सहकार्य समाज नेपाल ,सनराइज अर्फानेज र कालिकादेवीमाबी गुर्जेले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सस्थाले गरेको सामाजिक एबम शैक्षिक कार्यहरुको सामाजिक परिक्षण सम्पन्न गरेको छ. सनराइज चिल्ड्रेन एसोसिएसन इंक अस्ट्रे

Read More

Always Get Connected

Change is possible , lets start from today.